Mokymas įmonėse


Parengiamieji darbai
» Atliekamas anglų kalbos žinių lygio įvertinimas (testas).
» Mokymo programos adaptuojamos pagal įmonės poreikius.
» Paruošiamas ir suderinamas su įmone mokymo planas ir grafikas.

Mokymo grupės
» Kiekviena tikslinė grupė sudaroma pagal kalbinės veiklos gebėjimus.
» Mokome individualiai ir grupėse.

Mokymo medžiaga
» Reikiama pagrindinė ir papildoma ( jei įeina pagal programą ) mokymo medžiaga suteikiama kiekvienam dalyviui mokymosi laikotarpiu.

Mokymo efektyvumo įvertinimas
» Mokymo dalyviai reguliariai sprendžia progreso testus.
» Progreso testu įvertinama kiekvieno besimokančiojo pasiekta pažanga.
» Baigus mokymą atliekamas galutinis testas.
» Pateikiama suvestinė apie kiekvieno dalyvio padarytą pažangą, lankomumo ataskaita ( įmonei pageidaujant ).

Mokymo tikslai ir uždaviniai
» Tobulinami bendrinės ir specializuotos kalbos įgūdžiai.
» Lavinamos tarpusavyje glaudžiai susijusios keturios kalbinės veiklos rūšys - kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas. Mokoma visiems šiems aspektams būtinos gramatikos.
» Formuojami skaitymo supratimo, analizavimo, apibendrinimo įgūdžiai, bei gebėjimas išreikšti savo nuomonę anglų kalba.
» Pagal dalyvių anglų kalbos žinių lygį ir poreikius, kiek įmanoma giliau supažindinama su nauja leksika, susijusia su dalyvių profesija, ji įtvirtinama atliekant įvairias užduotis.
» Užsiėmimuose bendraujama ir perteikiama informacija anglų kalba .
» Skiriamos, tikrinamos, analizuojamos ir apibendrinamos namų užduotys.

Mokymo pradžia
» Mokymas pradedamas suderinus ir pasirašius sutartį.
» Dėstytojai atvyksta į paslaugų pirkėjo patalpas, iš anksto suderintu laiku.

sovereina@gmail.com
8 676 233 35, 8 615 16422
UAB Sovereina administracija