Face2face


Face2face - ši bendrinės anglų kalbos programa skirta suaugusiems, kurie pageidauja efektyviai mokytis bendrauti anglų kalba šiuolaikiniame pasaulyje. Šioje programoje geriausia esanti metodika suderinta su naujai sukurtomis užduotimis, leidžianti mokytis ir mokyti efektyviai. Ypatingas dėmesys skirtas klausymui ir kalbėjimui įvairiose socialinėse situacijose. Įdomios gramatinės užduotys.

Face2face programa visiškai atitinka patvirtintus Europos Tarybos kalbų mokymo sistemos reikalavimus ir suteikia besimokantiemsgalimybes įvertinti savo progresą.

Mokomosios užduotys :

» Kompaktiniame diske (CD) esančios užduotys apima visas kalbinės veiklos rūšis : skaitymą , rašymą, klausymą, kalbėjimą, įskaitant video siužetus, žaidimus, gabumų įvertinimą, progreso testus.
» Pažangios, klausymui skirtos skiltys padeda besimokantiems suprasti anglų kalbą iš konteksto dvigubos pamokų užduotys skirtos lavinti funkcionalią ir socialią kasdienybėje naudojamą anglų kalbą.
» Interaktyvioji žodyno plėtimo dalis pateikia žodyną, gramatines užduotis, funkcinę anglų kalbą.
» Kiekvienos temos pradžioje pateikiamos užduotys skirtos žinių patikrinimui ir įtvirtinimui.
» Žodyno skiltis suformuota pagal CIC ( Cambridge International Corpus - duomenų bazė, kurioje yra virš 800 mln žodžių ) ir CLC ( Cambridge Learner Corpus - virš 60 tūkst egzaminų užduočių kolekcija ).


Mokymo programa sudaryta iš modulių, kurių kiekvieną sudaro :

1. užduotys žodymo plėtimui
2. temos klausymui
3. skaitymo temos
4. pokalbių temos
5. gramatinės užduotys


Pateikiamos papildomos užduotys. Dainų tekstai. Darbas poromis ir grupėje. Santraukos. Užduočių atsakymai. Netaisyklingų veiksmažodžių sąrašas. Garso įrašų tekstai. Namų darbų užduotys. Papildomos užduotys iš dėstytojo knygos ( TB ). Fonetiniai simboliai. Papildomos užduotys atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius.